Biznis Klub Zdravia

Milí priatelia, prijmite pozvanie na BIZNIS KLUB ZDRAVIA. Využite možnosť zúčastniť sa bezplatnej prednášky s ochutnávkou v Bratislave, Bánovciach nad Bebravou, alebo online za počítačom. Dozviete sa aj o ďalších výnimočných a unikátnych produktoch na podporu zdravia a vitality.

Povieme si aj čo je SOFTMARKETING, ako inovatívny model podnikania súčasnej doby. DuoLife ako firma, ktorej najväčšou hodnotou je človek. Produkty, ktoré napomáhajú zlepšeniu kvality fyzického zdravia. Sebarozvoj, ktorý je stabilným pilierom pri budovaní uvedomelej spoločnosti.

Neváhajte si pozvať aj svojich hostí, priateľov, ktorí túžia niečo zmeniť a využite toto podujatie NAŽIVO aj s ochutnávkou ako CHYTRÉ riešenie, ktoré vám pomôže rásť a dosahovať ciele v zdraví , hojnosti aj osobnom raste.

Zaregistrujete na prednášku NAŽIVO aj s OCHUTNÁVKOU v Bratislave, Bánovciach nad Bebravou, alebo online za počítačom.

Vďaka Vám za zdieľanie ❤️