O krvi

“Darovanie krvi je skutočným darom života, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch.

Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.”

Moja krv je celoeurópsky sociálno vzdelávací program kampane darcov krvi organizovanej Európskou nadáciou čestného darcovstva krvi. Účelom tohto programu je uvedomiť si, aké dôležité je pre záchranu života a zdravia ľudí vedieť, akú máme krvnú skupinu a aký zásadný význam má starostlivosť o našu krv.

Krv je potrebná každých 15 sekúnd! Ak zvolíte prípravok DuoLife Moja krv, pomáhate sebe a zároveň podporujete čestné darcovstvo krvi a rozvoj programu identifikačných kariet s krvnými skupinami. Z každého predaného výrobku DuoLife Moje krv spoločnosť venuje časť príjmu na podporu čestného darcovstva a nadáciu Darcovia krvi.

Dospelý muž má asi 5 – 6 litrov KRVI.
Jednorazovo je možné darovať – muži maximálne každých 8 týždňov, ženy maximálne každých 12 týždňov. Darujete 450 ml KRVI, čo je menej ako 10 % ich KRVI.

DuoLife Moja krv umožňuje žiť!

O stránke MojaKrv.sk si viac prečítajte v sekcii “O projekte“.

blood donation

Percento krvných skupín v ľudskej populácii:

krvné skupiny percentuálny podiel

Aké krvné skupiny mi môžu darovať krv

Aké krvné skupiny mi môžu darovať krv

Krátke video k produktu Moja krv

Vďaka Vám za zdieľanie ❤️